บางที

posted on 09 Feb 2010 00:29 by kick

บางที

                                      การที่เราพยายามห้ามใจไม่ให้นึกถึงอะไรบางอย่าง

 

                   มันก็ไม่ยาก

                                   แต่มันก็ไม่ง่ายเหมือนกัน

แต่บางที

                        ถ้าใจมันต้องการที่จะนึกถึงสิ่งสิ่งนั้น

                                                                       ก็ปล่อยมันไปเถอะ

"อย่าไปฝืนเลย"

 

 

 

edit @ 9 Feb 2010 00:31:48 by BIOCSES